a

Latest Posts:

Sorry, no posts matched your criteria.

Follow Us:

Back To Top

persondatapolitik

Indholdsfortegnelse

 • Dataansvarlig
 • Hvad er GDPR (Databeskyttelsesforordningen) egentlig?
 • Definition af personoplysninger
 • Indsamling af personoplysninger
 • Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger
 • Herudover afgiver du selv visse personoplysninger til os hvis du kontakter os via e-mail
 • Hvis du søger job hos Manguster ApS
 • Datasikkerhed
 • Behandling af dine data hos tredjepart
 • Videregivelse af personoplysninger
 • Samarbejde med tredjelande
 • Sociale medier
 • E-conomic
 • Anvendelse af billeder, herunder reklamefotos og journalistiske fotos til events
 • Anvendelse af billeder købt af iStock Photo
 • Analyse af adfærd på hjemmeside
 • Dine rettigheder som registreret
 • Bilag A – Cookiepolitik hos Manguster ApS

Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, samt dine rettigheder i denne forbindelse.

 

Dataansvarlig

Manguster ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig via vores hjemmeside. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik og vores behandling af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

Manguster ApS
CVR-nr.: 32780628
Gravene 1 1, 8800 Viborg
Tlf.: 28 40 37 95
E-mail: hello@manguster.dk

 

Hvad er GDPR (Databeskyttelsesforordningen) egentlig?

Databeskyttelsesforordningen er en forordning der har sin dannelse i EU. Det overordnede formål med denne er at styrke og beskytte borgers personoplysninger i Den Europæiske Union. Den omfatter derudover også behandling af personoplysninger uden for EU. EU-kommissionens forhandlinger blev endelig vedtaget den 14. april 2016 og trådte i kraft den 25. maj 2018.

 

Definition af personoplysninger

Personoplysninger defineres som enhver form for information som kan henføres til en bestemt fysisk person. Dette gælder også hvis personen kun kan identificeres, hvis den givne oplysning kombineres med andre oplysninger.

Der findes to hovedtyper af personoplysninger, almindelige og følsomme personoplysninger. De følsomme personoplysninger defineres i GDPR artikel 9 og dækker over oplysninger som kræver særlig tilladelse til behandling. Disse oplysninger er forbudt at behandle, dog er der en undtagelse i GDPR-artikel 9, stk. 2, litra a, der oplyser at det er tilladt hvis man har et udtrykkeligt samtykke fra den fysiske person som oplysningerne tilhører. Eksempler på følsomme personoplysninger er race, etnisk oprindelse, helbredsoplysninger mm.

Almindelige oplysninger er anderledes ved at de må behandles hvis der foreligger et gyldigt behandlingsgrundlag. Eksempler på almindelige personoplysninger er navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato mm. CPR-nummer er også en almindelig oplysning men skal behandles som en følsom oplysning.

 

Indsamling af personoplysninger

De personoplysninger (f.eks. IP-adresse, køn og alder), vi indsamler på hjemmesiden, er de personoplysninger, som du giver os, når du klikker dig ind på vores hjemmeside eller på anden vis udleverer ved besøget på vores hjemmeside.

Vi benytter såkaldte cookies til at indsamle oplysninger af teknisk karakter samt til statistiske formål. Du kan finde vores cookiepolitik i denne rapports Bilag A.

 

Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Når du klikker dig ind på vores websites, gemmes din IP-adresse til statistiske og tekniske formål. Dette sker med grundlag i Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1.

Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er at optimere vores websites, så du, får den bedste oplevelse som muligt.

Vi opbevarer kun de registrerede personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet, eller så længe vi er lovgivningsmæssigt forpligtet hertil, jf. nærmere nedenfor.

 

Herudover afgiver du selv visse personoplysninger til os hvis du kontakter os via e-mail

Hvis du kontakter os via e-mail, vil vi få oplysninger som f.eks. dit navn, din e-mailadresse og dit tlf.nr og hvad henvendelsen drejer sig om. Disse oplysninger er nødvendige for os, for bedst muligt at kunne besvare din henvendelse, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelsesforordningens § 6 stk. 1. Oplyser du andre personoplysninger når du kontakter os hos Manguster ApS, vil vi kun behandle de oplysninger der findes nødvendige til besvarelse af din henvendelse.

Din henvendelse, inklusiv dine oplysninger, vil blive slettet efter 8 måneder, med mindre at du fortsat er kunde hos os eller har indgået et samarbejde som udløber efter mere end de 8 måneder. Hvis dette er tilfældet, vil vi gemme oplysningerne for at opfylde kundeaftalen indtil kontraktens ophør.

 

Hvis du søger job hos Manguster ApS

Hvis du sender en jobansøgning omkring fastansættelse eller praktikplads vil du i den forbindelse give os nogle oplysninger om dig selv, herunder navn, adresse og erfaring. Disse oplysninger er nødvendige for at vi i videst muligt omfang kan behandle din jobansøgning. Hvis du vælger at give os øvrige oplysninger, herunder f.eks. cpr-nr. som ikke er nødvendige, vil vi behandle din ansøgning uden disse oplysninger. Behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med en jobansøgning sker med baggrund i dit samtykke, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a) og art. 9, stk. 1, a), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1, § 7 stk. 1 samt § 11 stk. 2, nr. 2. Din ansøgning slettes efter 6 måneder, med mindre du giver samtykke til opbevaring i længere tid.

 

Datasikkerhed 

Hos Manguster ApS prioriterer vi datasikkerhed højt. Derfor har vi et stort fokus på at behandlingen af dine oplysninger overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

 

Behandling af dine data hos tredjepart

Som dataansvarlig har Manguster ApS mulighed for at godkende at datebehandler Lampa ApS videregiver data til en underdatabehandler. Når dette sker, har underdatabehandleren præcis samme rettigheder som databehandleren. Manguster ApS skifter ikke rolle i denne proces. Dette betyder at vi hos Manguster ApS hele tiden er dataansvarlig når du er kunde hos os.

Manguster benytter databehandlere, herunder f.eks. Google Analytics og E-conomics til henholdsvis analyse af data til forbedring af website og fakturering. Dine personoplysninger vil blive videregivet til tredjeparter, godkendt af Niels Sønderby, indehaver af Manguster ApS, til at behandle dine personoplysninger på vores vegne. Databehandlerne behandler således ikke dine personoplysninger til andre formål end til opfyldelse af deres aftale med os.

Hos Manguster ApS forpligter vi databehandlerne til at behandle dine personoplysninger fortroligt. Derudover at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

De oplysninger der indsamles via Google Analytics[1]er:

 • Alder
 • Land
 • Mærke på enhed
 • Køn
 • Interesse
 • Sprog
 • OS Version
 • Tid

 

Videregivelse af personoplysninger

Hos Manguster ApS videregiver vi ikke dine oplysninger til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke, med mindre der lovgivningsmæssigt forpligtet hertil.

 

Samarbejde med tredjelande

Manguster ApS samarbejder med en række forskellige freelancere som har deres lokationer rundt om i verden.

Platformene der bliver anvendt til at finde freelancere på, har alle deres egne persondatapolitik. Hos Manguster ApS har vi et stort fokus på kun at arbejde med de platforme som sikre en sikker beskyttelse af både vores klienters samt vores egne data. Listen ses her:

Hvis der ønskes flere informationer omkring de enkeltes persondatapolitikker, kan de findes på de enkelte websites.

 

Sociale medier

Hos Manguster anvender vi forskellige sociale medier, herunder Facebook, Instagram og LinkedIn. Vi benytter de sociale medier til at dele vores arbejde, markedsføre events og administrerer vores klienters Facebookkonti samt Instagram konti.  I henhold til dette er Manguster databehandler og derfor respekterer vi de registreredes rettigheder. Derudover lægger Manguster stor vægt på at overholde de til enhver tid gældende lovgivninger for at beskytte de registreredes persondata ved overførsel af data fra dataansvarlig til os.

Vi har et stort fokus på at sikre at dine oplysninger bliver beskyttet bedst muligt i henhold til vores anvendelse af de sociale medier, så derfor er det signifikant for os at indsamle samtykke fra de registrerede før vi ”videregiver” mulige oplysninger til et socialt medie.

Hver af de tre sociale medier har sin egen persondatapolitik som har til formål at beskytte dine personlige oplysninger. Fælles for de tre er at de kun anvender data til forbedring af de enkelte tjenester.

De individuelle persondatapolitikker kan findes her:

Manguster anvender Facebook til at analysere personers adfærd for at skabe mest muligt relevant indhold. Dette betyder at de data vi indsamler er hvordan de registrerede anvender deres produkter, f.eks. tid, hvordan du agerer, hvilke aktiviteter du benytter, varighed af aktivitet mm. Hos Manguster indsamler vi kun de mest nødvendige data for at beskytte de registreredes privatliv.

Hvis vi hos Manguster ApS ønsker at poste billeder, videoer mm. af personer på de sociale medier, sørger vi for at indsamle nødvendigt samtykke. Hvis ikke det er muligt at indhente samtykke giver GDPR art. 6 stk. 1 litra f, os lov til at poste alligevel hvis der foreligger en legitim interesse. Uanset hvilken hjemmel vi anvender har Manguster ApS et ansvar om at overholde oplysningspligten GDPR art. 13 og 14, hvornår der bliver taget billeder, formålet med at tage billederne, hvor billederne offentliggøres henne samt hvornår de evt. slettes.

 

E-conomic

Her hos Manguster anvender vi E-conomic når vi sender faktura. For at anvende E-conomic skal der indgås en databehandleraftale. Denne databehandleraftale omfatter at Manguster har skrevet under på at E-conomic ikke må behandle personfølsomme oplysninger med mindre at det står i bilag A i kontrakten.

E-conomic, har som databehandler, stort fokus på sikkerheden ved altid at have et højt sikkerhedsniveau gennem altid at have de relevante sikkerhedsforanstaltninger som er påkrævet i henhold til information om sikkerhedsforanstaltninger som er beskrevet i GDPR artikel 32. Derudover har E-conomic også ansvar for at have de ressourcer der kræves i forhold til behandlingssikkerhed i henhold til GDPR-artikel 25 omkring privacy design og default.

Se hele E-conomics databehandleraftale her: https://www.e-conomic.dk/sikkerhed/dpa

 

Anvendelse af billeder, herunder reklamefotos og journalistiske fotos til events 

Når Manguster ApS samarbejder med eksterne fotografer, herunder eksempelvis Fotograf Lars Holm, i henhold til fotos til events, kampagner mm. De billeder der offentliggøres på internettet uden samtykke, bliver offentliggjort jf. GDPR art. 6 stk. 1 litra f som omfatter ”interesseafvejningsreglen”. Denne paragraf giver os behandlingsgrundlaget ”legitim interesse”. Hvis billederne er købt af Fotograf Lars Holm, vil han være dataansvarlig og kan derfor kontaktes for yderligere info:

Lars Holm Holding ApS
CVR-nr.: 30082974
Gravene 1 1, 8800 Viborg
Tlf.: 21 25 77 17
E-mail: post@larsholm.dk

I forbindelse med ovenstående har vi et stort fokus på at overholde GDPR art. 5 stk. 1 litra b som omfatter grundprincipperne for behandling af personoplysninger. Dette betyder at vi hos Manguster ApS gør alt hvad vi kan for at ingen på billederne skal føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.  Dette betyder også at hvis vi har brug for at anvende portrætbilleder vil der selvfølgelig blive indsamlet samtykke fra de pågældende personer.

Hvis der er tale om pressefotos hvor hovedfokus er selve eventen, kræves der som regel ingen samtykke.

Ved reklamebilleder gælder hvis en person kan identificeres på det pågældende billede, kræver det samtykke. Hvis det eksempelvis er et billede hvor personerne har ryggen til, og derimod ikke kan identificeres, kræves der ikke samtykke.

Hvis det derimod drejer sig om pressefotos og derfor skal anvendes til markedsføring, sætter vi stort fokus på, igennem samarbejdet med Fotograf Lars Holm, at indgå kontrakter med de pågældende personer der indgår i markedsføringsmaterialet for at sikre den mest optimale beskyttelse for de registrerede samt vores klienter.

Hvis du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, har du ret til dette. Dog med den undtagelse at hvis samtykket er en del af en kontrakt kan dette ikke tilbagetrækkes hvis det er en del af betingelserne i denne. Vi offentliggør kun fotos med legitim interesse og dermed forståelse for de registreredes rettigheder. 

 

Anvendelse af billeder købt af iStock Photo 

Hos Manguster ApS anvender vi ofte billeder fra iStock Photo. Her er vi hos Manguster ApS databehandler og iStock Photo er dataansvarlig. iStocks persondatapolitik kan findes her https://www.istockphoto.com/dk/legal/privacy-policy.

iStocks persondatapolitik er adopteret fra Getty Images’ persondatapolitik som findes her

https://www.gettyimages.dk/company/privacy-policy.

 

Analyse af adfærd på hjemmeside

Hos Manguster ApS har vi planer om i fremtiden at benytte Hotjar til at analysere adfærden på vores websites.  Her vil der blive indsamlet hvad der bliver klikket på og hvilke dele af websitet der bliver anvendt mest for at skabe den mest optimale oplevelse for dig som muligt.

Flere informationer om Hotjar kan findes på deres hjemmeside https://www.hotjar.com/.

 

Dine rettigheder som registreret 

Manguster ApS har stort fokus på at passe på dine personoplysninger og derfor behandles de i overensstemmelse med Persondataforordningen. Vi respekterer dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen, og du vil altid have ret til følgende, jf. Persondataforordningens art. 15-22:

 • at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke. Evt. tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted, inden samtykket tilbagetrækkes
 • at bede om indsigt i dine personoplysninger, som vi har indsamlet samt at få nærmere information om bl.a. formål, klagemuligheder mv
 • at få berigtiget evt. urigtige personoplysninger om dig selv
 • i særlige tilfælde at få dine personoplysninger slettet
 • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger
 • i visse tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig
 • at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til os på hello@manguster.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk .

 

Bilag A – Cookiepolitik hos Manguster ApS

Dette website sender cookies til din computer, tablet eller smartphone. Altså ikke småkager, men små datafiler, der kan sladre til os, hvis websitet går i stykker… og fortælle os hvordan vi kan gøre oplevelsen bedre for vores klienter. Vi håber, at du synes dette er OK. Hvis ikke, kan du sagtens slippe af med cookies igen.

De cookies, vi bruger, er ufarlige og anonyme. De hjælper udelukkende med at gøre webstedet bedre ved at huske nogle oplysninger om hvordan du (og alle andre) bruger webstedet. Manguster bruger ikke dine data til markedsføring eller andet.

Hvad er cookies? 

Cookies er små datafiler, som hverken er ulovlige eller farlige, men som derimod er medvirkende til mange af de tekniske muligheder, vi i dag har på websites. Cookies kan ikke ødelægge noget på din computer, tablet eller smartphone.

Hvordan bruger vi cookies på websitet? 

Denne side bruger forskellige typer cookies til at hjælpe med at administrere webstedet og brugeroplevelsen. Disse cookies kan bruges til at indsamle analyser af dispositioner for ikke-personlig besøgende aktivitet og stedspræferencer, overvåge crash, give relevante eller rettidige oplysninger til dig.

Loven angiver, at vi kan opbevare cookies på din computer eller enhed, hvis de er strengt nødvendige for driften af dette websted. Nødvendige cookies hjælper med at gøre et websted brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, som f.eks. navigering og adgang til sikre områder på webstedet. Webstedet kan ikke fungere korrekt uden disse cookies. For alle andre typer cookies har vi brug for din tilladelse.

Manguster anvender tredjeparten Google Analytics til at analysere indsamlede cookies. Google Analytics er blevet konfigureret til at vi kun indsamler og anvender de mest nødvendige data til forbedring af websitet.

De data vi indsamler er bl.a. din IP-adresse, hvilket land du befinder dig, køn, alder samt hvornår du har besøgt websitet.

Hvis du kontakter Manguster via mail 

Når du sender en mail til hello@manguster.dk accepterer du at dine oplysninger bliver gemt i 8 måneder. Hos Manguster sletter vi automatisk mails efter 8 måneder. Hvis du ønsker at tilbagetrække dine oplysninger inden, er du altid velkommen til at skrive til os.

Slet eller kontroller cookies 

Nogle webbrowsere accepterer cookies automatisk – og de fleste webbrowsere giver dig mulighed for at slette eller kontrollere cookies. Det gør du ved at ændre dine browserindstillinger. Ønsker du at vide mere om, hvordan du administrerer og sletter cookies, så tjek:  https://minecookies.org/cookiehandtering/

De fleste websites bruger cookies fra Google Analytics. De kan spore trafikken på websitet og analysere hvad brugerne gør på webstedet.

Ønsker du at stoppe dette, så tjek: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

[1]https://support.google.com/firebase/answer/6317486